Diatermi/Bränning

Vid diatermi/bränning tas små hudflikar, kärl mm bort med en svag ström.

Kostnad för behandlingen är 400-600:-/behandlingstillfälle. Kontakta oss gärna för mer information och bokning.